Σύνδεσμοι

Ακολουθούν χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετιζόμενοι με το πρόγραμμα JESSICA

 • Πλατφόρμα Δικτύωσης JESSICA (Αγγλικά)
 • EU Comission – Regional Policy on JESSICA (Αγγλικά)
 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 • European Investment Bank on JESSICA (Αγγλικά)
 • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Ελλάδας
 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Μακεδονίας
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Κρατικές Ενισχύσεις (Αγγλικά)