Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε δύο επενδυτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσίευση στις 23/12/2014 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπέγραψε δύο επενδυτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου του ΤΑΑ Τράπεζα Πειραιώς
Δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας