Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε μια νέα επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσίευση στις 02/11/2015 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Στις 30 Οκτωβρίου 2015, η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπέγραψε μια νέα επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου του ΤΑΑ Τράπεζα Πειραιώς