Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσίευση στις 06/03/2014 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Στις 6 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες:

Ανακοίνωση του ΤΑΑ Τράπεζα Πειραιώς