Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοσίευση στις 03/11/2014 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Στις 31 Οκτωβρίου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας