Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα υπογράφει νέα επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA

Δημοσίευση στις 13/03/2015 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Στις 9 Μαρτίου 2015, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, υπέγραψε μια νέα επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου του ΤΑΑ Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα