Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δημοσίευση στις 03/06/2015 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης των Ιονίων Νήσων, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος