Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε την τρίτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής

Δημοσίευση στις 04/07/2014 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Στις 30 Ιουνίου 2014, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, υπέγραψε την τρίτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Ανακοίνωση Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ