Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε τη δεύτερη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής

Δημοσίευση στις 13/05/2014 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Στις 9 Μαΐου 2014, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, υπέγραψε την δεύτερη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας