Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής

Δημοσίευση στις 15/04/2014 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Στις 11 Απριλίου 2014, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας