Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δημοσίευση στις 01/08/2014 στο Ανακοινώσεις, Νέα

Στις 30 Ιουλίου 2014, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος