Η ΕΤΕπ υπέγραψε τις τελευταίες Επιχειρησιακές Συμφωνίες για την ίδρυση τριών TAA καλύπτοντας το συνολικό ποσό του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA

Δημοσίευση στις 10/02/2012 στο Ανακοινώσεις

Στις 9 Φεβρουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την ιδιότητά του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Ελλάδας, υπέγραψε τις τελευταίες Επιχειρησιακές Συμφωνίες για την ίδρυση Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης με:

  • Την EFG Eurobank Εργασίας για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας (€40 εκ.) και Πελοποννήσου (€28 εκ.)
  • Την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (€10 εκ.), Βορείου Αιγαίου (€10 εκ.), Δυτικής Μακεδονίας (€15 εκ.) και Ηπείρου (€15 εκ.)
  • Την Τράπεζα Πειραιώς για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (€20 εκ.) και Θεσσαλίας (€20 εκ.).

Με κύριο στόχο τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων αστικής ανάπλασης και προστασίας του περιβάλλοντος που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών των ανωτέρω περιφερειών, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των ΤΑΑ μπορεί να περιλαμβάνει έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας, έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κ.ά.
Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της ΕΤΕπ και των ανωτέρω τραπεζών, παραβρέθηκαν και έκαναν σύντομες δηλώσεις, εκτός από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνο Μωραϊτη, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Αρχέλαος Γρανάς καθώς επίσης υψηλόβαθμα στελέχη των Τραπεζών.
Με τις υφιστάμενες συμφωνίες, συνολικής αξίας περίπου €158 εκ., η ΕΤΕπ κάλυψε το συνολικό ποσό του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA ύψους €258 εκ. Το υπόλοιπο ποσό διατέθηκε στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν το Νοέμβριο 2011 και το Δεκέμβριο 2011 αντίστοιχα.
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων