Δυτική Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε η Ανοικτή Πρόσκληση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επιλογή έργων αστικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας» του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.

Παρακαλώ βρείτε την πρόσκληση εδώ.