ΕΠΠΕΡΑΑ

Δημοσιεύτηκε η Ανοικτή Πρόσκληση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 για την επιλογή έργων αστικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής» του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.

Παρακαλώ βρείτε την πρόσκληση εδώ.