Βόρειο Αιγαίο

Δημοσιεύτηκε η Ανοικτή Πρόσκληση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την επιλογή έργων αστικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Βορείου Αιγαίου» του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Παρακαλώ βρείτε την πρόσκληση εδώ.