Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Δημοσιεύτηκε η Ανοικτή Πρόσκληση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την επιλογή έργων αστικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του ΠΕΠ Μακεδονία και Θράκη 2007-2013.

Παρακαλώ βρείτε την πρόσκληση εδώ.