Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης καλύπτοντας το σύνολο των περιφερειών που συνεισέφεραν πόρους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου:

  • Για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
  • Για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας
  • Για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η EFG Eurobank
  • Για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η Τράπεζα Πειραιώς
  • Για την Περιφέρεια Κρήτης το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η  Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.