Εκδηλώσεις

Παρουσιάσεις Ημερίδων

Ενημερωτικές Ημερίδες:
“Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα”

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες για την πρωτοβουλία ‘JESSICA’ (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές).

Το μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής JESSICA είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφορά την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Στόχος των ημερίδων είναι να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με τα δομικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού, τον προγραμματισμό δράσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων καθώς επίσης να αποτελέσουν forum προώθησης συνεργασιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι ημερίδες προγραμματίζονται στις εξής πόλεις (με την ίδια διάρκεια, από 09.00 έως 13.00):

 • Θεσσαλονίκη: 4 Απριλίου, Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, Λιμάνι), Αίθουσα Crystal Hall
 • Λάρισα: 5 Απριλίου, Divani Palace Larisa (Παπαναστασίου 19, Λάρισα), Αίθουσα Αριστοτέλης
 • Αθήνα: 11 Απριλίου, Royal Olympic (Αθανάσιου Διάκου 28-34), Αίθουσα Ολυμπία
 • Πάτρα: 12 Απριλίου, Porto Rio Hotel & Casino (Ρίο Πάτρας)
 • Ηράκλειο: 14 Απριλίου, Capsis Astoria Hotel (Πλατεία Ελευθερίας 11)

 

Οι θεματικές ενότητες είναι κοινές σε όλες τις ημερίδες:

JESSICA: Νέος τρόπος αξιοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές

 • Στόχοι, επόμενα βήματα στην Ελλάδα
 • Βασικές αρχές, λειτουργία χρηματοδοτικού μηχανισμού
 • Παραδείγματα εφαρμογής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η αξιοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στις Περιφέρειες

 • Περιφερειακές αστικές πολιτικές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA
 • ­Περιφερειακές μελέτες για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA
 • Παρουσίαση σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης