Νέα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε την τρίτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής

Στις 30 Ιουνίου 2014, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, υπέγραψε την τρίτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Ανακοίνωση Ειδικής Γραμματείας...

Περισσότερα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε τη δεύτερη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής

Στις 9 Μαΐου 2014, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, υπέγραψε την δεύτερη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης &...

Περισσότερα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής

Στις 11 Απριλίου 2014, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης &...

Περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 6 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες: Ανακοίνωση του ΤΑΑ Τράπεζα...

Περισσότερα

Το ΤΑΑ Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας υπέγραψε τις πρώτες Επενδυτικές Συμφωνίες για την Περιφέρεια της Κρήτης

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, υπέγραψε 4 επενδυτικές συμφωνίες, ξεκινώντας τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA στην Κρήτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 12 εκ. ευρώ (εκ των οποίων 4,5 εκ. ευρώ αποτελούν πόρους JESSICA). Για περισσότερες...

Περισσότερα

Αναρτήθηκε στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του δικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας

Αναρτήθηκε στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του δικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας. Περισσότερες...

Περισσότερα