Ανακοινώσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε μια νέα επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 30 Οκτωβρίου 2015, η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπέγραψε μια νέα επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο τύπου του ΤΑΑ Τράπεζα...

Περισσότερα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης των Ιονίων Νήσων, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της...

Περισσότερα

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα υπογράφει νέα επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA

Στις 9 Μαρτίου 2015, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, υπέγραψε μια νέα επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA. Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο τύπου του ΤΑΑ Παγκρήτια Συνεταιριστική...

Περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε δύο επενδυτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπέγραψε δύο επενδυτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο τύπου του ΤΑΑ Τράπεζα Πειραιώς Δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης &...

Περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στις 31 Οκτωβρίου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και...

Περισσότερα

Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στις 30 Ιουλίου 2014, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, με την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπέγραψε την πρώτη επενδυτική συμφωνία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο τύπου της Επενδυτικής Τράπεζας...

Περισσότερα